در ژاپن مردميليونري  براي درد چشمش درماني پيدا نميکرد
بعداز نااميد شدن ازاطباء پيش راهبي رفت
راهب به او پيشنهاد کرد به غير از رنگ سبز به رنگ ديگري نگاه نکند
وي پس ازبازگشت دستور خريد چندين بشکه رنگ سبز را داد و همه خانه را رنگ سبز زدند همه لباسهايشان را و وسايل خانه و حتي ماشينشان رابه رنگ سبز تغيير دادند
و چشمان او خوب شد.

تا اينکه روزي مرد ميليونر راهب را براي تشکر به منزلش دعوت کرد
زمانيکه راهب به محضر ميليونر ميرسد جوياي حال وي ميشود
مرد ميليونر ميگويد:
خوب شدم
ولي اين گرانترين مداوايي بود که تا به حال داشته ام.
راهب با تعجب گفت اتفاقا اين ارزانترين نسخه اي بوده که تجويز کرده ام
براي مداوا،تنها کافي بود عينکي با شيشه سبز تهيه ميكرديد !!

??براي درمان دردهايت، نميتواني دنيا را تغييردهي.
بلکه با تغيير نگرشت ميتواني دنيا را به کام خود دربياوري 
تغيير دنيا کار احمقانه ايست
ولي، تغييرنگرش ارزانترين و موثرترين راه  است


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Michael Robert Dave Laura Ociel خيمه عکاسي Alexis Mary چاپ مقاله Valerie