1- " تلخيص " (با تقديم لام بر خا ) به معني شرح دادن و بيان کردن و به معني کاستن و خلاصه کردن است. ليکن " تخليص " (به تقديم خا بر لام ) به معني نجات دادن و رها کردن از بند گسستن است اين دو واژه گاه گاه با هم اشتباه مي شود و به جاي يکديگر استعمال مي گردد.

 منبع: فرهنگ غلط هاي رايج ، حسن عرفان ، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي،ص165

2- تلخيص و تخليص در فرهنگ هاي فارسي هردو ريشه عربي دارند و به معني خلاصه کردن آمده است.
تخليص در لغت نامه به معني خلاصه گرفتن،نجات دادن و ويژه کردن  و در فرهنگ معين به معني خلاصه کردن و رها کردن  و خالص کردن آمده است.
تلخيص در لغت نامه به معني خلاصه کردن و بيان کردن و در فرهنگ معين به معني خلاصه کردن آمده است.
در فرهنگ هاي عربي نيز در مدخل تلخيص ريشه لخص و تخليص،خلص به عنوان دو مصدر مستقل ضبط شده است.
عده اي مي گويند تلخيص غلط مصطلح است و در بند 1 اشاره شده است.

3- مولفان نيز در زبان فارسي 3 انساني نظام قديم ؛  تلخيص و تخليص را در مبحث فرايندهاي واجي ابدال  آورده اند که به نظر محمد علي حق شناس در کتاب آواشناسي، ابدال درست نيست و در کلماتي مانند هگرز /هرگز// سخر /سرخ //مزغ /مغز //و. فرايند قلب صورت گرفته است.
در کل معني مشترک(خلاصه کردن ) در مدخل هر دو واژه آمده است.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سايت مرتضي اشرفي | آهنگ جديد مرتضي اشرفي |فول آلبوم مرتضي اشرفي دانلود رايگان فيلم و سريال Toni پرينت آنلاين ارزان همه چيز از همه جا John Jamie Denise شعر سيرجان galleryhonari