آ

کار بست نکات زير مهارت تندخواني را در شما تقويت مي‌کند:
1 – مکث‌ها و توقف‌هاي چشمان خود را حين مطالعه سطور کاهش دهيد.
 – اين همان تمرکزهاي لحظه‌اي  روي حروف و واژه‌ها ست. ما هنگام خواندن هر يک از سطرهاي يک متن چشمان خود را به صورت جهشي به سمت جلو حرکت مي‌دهيم. اکنون هر ميزان که ما اين مکث‌ها و جهش‌ها را کاهش دهيم سرعت خواندنمان نيز افزايش مي‌يابد. تعداد اين توقف‌ها معمولاً در افراد کندخوان به 7بار در هر سطر مي‌رسد اما شما مي‌توانيد اين مکث‌ها را به 3 بار در هر سطر کاهش دهيد.
- هنگام مطالعه چشمان خود را در طول سطرها حرکت دهيد و نه سر خود را.
- براي کاهش مکث‌ها مي‌بايست حوزه ديد خود را افزايش دهيد. براي اين منظور شما بايد سعي کنيد تا تصاوير واقع در گوشه چشمان خود را بدون اين که به طور مستقيم به آن ها نگاه کنيد، ببينيد.
- اجازه ندهيد حين مطالعه ديدتان دچار سرگرداني شود.
2 – واژه‌ها را گروه‌بندي کنيد.
- ما آموخته‌ايم که چگونه حروف را با يکديگر ترکيب کرده و کلمات را خوانده و درک کنيم. اکنون بايد بياموزيم که دسته‌اي از کلمات را با يکديگر ترکيب کرده و يک جمله را در آن واحد بخوانيم و در قدم بعدي بايد بياموزيم که چگونه جملات را دسته‌بندي کرده و مفهوم کلي يک پاراگراف را استخراج کنيم.
- ثابت شده که دسته‌بندي واژه‌ها قوه ادراک و فهم را افزايش مي‌دهد. به طور کلي مفهوم را آسان‌تر مي‌توان از يک دسته واژه استخراج کرد تا از کلمات منفرد و حتي حروف تک.
3 – هيچ‌گاه به عقب بازنگرديد.
 – اغلب افراد عادت کرده‌اند هنگام مطالعه به عقب بازگشته و واژه‌ها و يا قسمت‌هايي از متن را که به درستي متوجه نشده‌اند  بازخواني کنند. اين کار فقط از سرعت خواندن شما مي‌کاهد. شما مي‌توانيد با مطالعه تکميلي، قسمت‌هايي را که به درستي متوجه نشده‌ايد درک کنيد. شايد با خودتان بگوييد که اين بازخواني مجدد هم زمان مي‌برد، اما بازگشت مکرر به عقب براي بازخواني قسمت‌هاي درک نشده به مراتب وقت‌گيرتر از مطالعه مجدد يک مطلب به روش تندخواني است.
4 – هدفمند مطالعه کنيد.
 – هدف خود را از مطالعه هر مطلبي از پيش تعيين کنيد که چه نوع اطلاعاتي را مي‌خواهيد کسب کنيد. اين کار سبب مي‌‌شود تا شما اطلاعات غيرضروري و حاشيه‌اي را در فرايند مطالعه حذف کنيد.
5 – نقطه کلمات و مفاهيم کليدي را مطالعه کنيد.
 – ما براي نگاشتن مطالب ناگزيريم پاره‌اي دستورات نوشتاري و ساختار صحيح جملات را رعايت کنيم. اما هنگام خواندن نه. 40 تا 60 درصد کل يک متن از واژه‌ها و حروف بي‌اهميت و غيرضروري (البته براي درک آن) تشکيل يافته است. مانند حروف ربط.
 بياموزيد تنها اسم‌ها و افعال را بخوانيد. نکات و مفاهيم اصلي يک پاراگراف را يافته و آن را در ذهن بسپاريد و جزئيات خارج از موضوع اصلي را حذف کنيد.
6 - با صداي بلند مطالعه نکنيد.
7 – در محيط مطالعه خود هر عاملي  را که موجب پرت شدن حواس شما مي‌‌شود حذف کنيد.
8 – هر ميزان که شما با واژگان و اصطلاحات يک زبان آشناتر و مأنوس‌تر باشيد درک بهتري نيز از متون نگاشته شده به آن زبان خواهيد داشت،  بنابراين تا مي‌توانيد واژه و اصطلاح جديد بياموزيد.
9 – تمرين و تمرين کنيد. تا مي‌توانيد تندخواني را تمرين کنيد. تندخواني نيز همچون ساير مهارت‌ها نياز به ممارست دارد.
10 – تمرکز خود را حين مطالعه حفظ کنيد. بدين مفهوم که در حين خواندن مطلبي در آن واحد به چيز ديگري فکر نکنيد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ايده پردازي Steve Jason Eric الو مشاوره Dale آفتاب فردا David Evan بدنسازي