لطفا موقع نوشتن خط نزنيد

ازجمله مواردي که نوشتن ما را مختل مي‌کند و نظم و سير آن را برهم مي‌زند خط زدن کلمه‌اي است که در املايش دچار ترديد مي‌شويم.  معمولا کيفيت خط نوشتاري  به گونه‌ايست که اين ترديدها را پيش مي‌آورد. اين مسئله در زبانهاي ديگر هم وجود دارد.
 مثلاً موقع نوشتن غذا دو شکل ديگر غزا و قضا هم به قلم هجوم مي‌آورند. يا بقل و بغل، عظيم و عزيم، محبت و مهبت، ضمن و زمن، هادي و حادي، نسب و نصب، حيات و حياط و هيات و هياط، قريب و غريب و.
مي‌گويند وقتي موقع نوشتن  در درستي کلمه‌اي دچار ترديد مي‌شويد، هر شکلي که اول به ذهن مي‌رسد روي کاغذ يا توي گوشي بنويسيد و کار را ادامه دهيد. ذهن خود را درگير درستي و غلطي آن کلمه نکنيد تا نوشتن دچار وقفه نشود.
دقت کرده‌ايد وقتي مشغول نوشتن هستيم ذهن کلمات بعدي را در تيررس نوشتن ما قرار مي‌دهد، اگر خود را سرگرم اصلاح کلمه‌اي بکنيم اين ارتباط به هم مي‌خورد. و خط کلي نوشته از دست ما خارج مي‌شود و ارتباط و انسجام مطالب به هم مي‌ريزد.
براي اينکه نوشته ما بي‌غلط باشد، اصلاح متن به مرحله بعدي يعني  «بازنگري» موکول مي‌شود. در آن مرحله است که مي‌توانيم روي اصلاح املايي و دستوري کلمه‌هاي «مشکوک» وقت بگذاريم. بر همين اساس مي‌گويند موقع«نوشتن»، « ويراش» نکنيد. «ويرايش» را در زمان «بازنگري» انجام دهيد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

انواع کولر گازي از بانه Kirk Elijah Ryan Karen Michael Joyce salesimkart Hasan Katie